Possess Sea Industrial Co., Ltd. - Bộ Phận Vật Liệu
Nhà Sản Xuất, Cung Cấp và Xuất Khẩu Vải Neoprene Chuyên Nghiệp tại Trung Quốc
Liên Hệ
Nếu bạn cần gửi mẫu cho công ty của chúng tôi, vui lòng không sử dụng vận chuyển bưu chính quốc gia, vì nó không chịu trách nhiệm cho hoạt động của thủ tục hải quan thương mại, số tiền hóa đơn ít hơn USD $10, cho biết đó là mẫu và không được bán .

Địa Chỉ:

Room 103, Building No.19, No.1436, Jungong Road, Yangpu District, Shanghai City, 200433, China
No.11, Minyou Road, Gangshan District, Kaohsiung City, 820, Taiwan

Thông Tin Liên Lạc:

Tel: +86 21 6588 6999 , Fax: +86 21 6588 7999

Ms.Maggie

Mobile / WhatApp: +86 138 168 15888
E-mail: maggie@neoprene.asia

Liên Hệ Chúng Tôi:

Thành Công! Tin nhắn của bạn đã được gửi.