Possess Sea Industrial Co., Ltd. - Bộ Phận Vật Liệu
Nhà Sản Xuất, Cung Cấp và Xuất Khẩu Vải Neoprene Chuyên Nghiệp tại Trung Quốc
  • Bọt Biển Cao Su Neoprene
Liên hệ: Ms.Maggie, Mobile / WhatsApp: +86 138 168 15888, E-mail: maggie@neoprene.asia

Bọt Biển Neoprene Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi - Nhà Sản Xuất

"Bọt Biển Neoprene Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi" không được sản xuất bởi các sản phẩm khai thác dầu mỏ, mà là một loại cao su tổng hợp được sản xuất bằng phản ứng trùng hợp khí axetylen được tạo ra bằng cách đốt đá vôi. Nó có các tế bào vi xốp đồng nhất và có thể chịu kéo dài và uốn cong trong một thời gian dài hơn. Có thể giảm tiêu thụ và phụ thuộc vào dầu.

Sự hiện diện của các chất độc hại như các hợp chất hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong cao su tổng hợp được sản xuất từ ​​các sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ là không thể tránh khỏi. Cao su tổng hợp được sản xuất bằng cách đốt đá vôi chứa ít chất độc hại hơn và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường hơn. Đây là lý do tại sao nó còn được gọi là bọt biển cao su tổng hợp thân thiện với môi trường.

Hiện tại, chúng tôi có thể cung cấp bọt biển cao su tổng hợp đá vôi từ Nhật Bản và Đài Loan. Trong số đó, các sản phẩm của tuân thủ nhiều chỉ thị và tiêu chuẩn xanh quốc tế như PAHs, REACH / SVHC, RoHS, CPSIA, v.v. và đã đạt chứng nhận Oeko-Tex® Standard 100 Class II, và có thể cung cấp CR, SCR, SBR nhiều mẫu sản phẩm.

  • Bọt Biển Neoprene Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi ECO-CR01

Bọt Biển Neoprene Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi ECO-CR01

Tỷ Lệ Giãn Dài: 650% ↑。

Độ Cứng: 2 ↓ (Type C).

Thành Phần: 100% CR.

Sử Dụng: Bộ đồ lặn và bộ đồ săn cá vv.

  • Bọt Biển Neoprene Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi ECO-CR02

Bọt Biển Neoprene Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi ECO-CR02

Tỷ Lệ Giãn Dài: 420% ↑。

Độ Cứng: 2 - 4 (Type C).

Thành Phần: 100% CR.

Sử Dụng: Bộ đồ lặn, bộ đồ lướt sóng, đồ bảo hộ thể thao, đồ bảo hộ y tế, túi và găng tay vv.

  • Bọt Biển Neoprene Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi ECO-CR03

Bọt Biển Neoprene Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi ECO-CR03

Tỷ Lệ Giãn Dài: 440% ↑。

Độ Cứng: 4 - 6 (Type C).

Thành Phần: 100% CR.

Sử Dụng: Bộ đồ lặn, bộ đồ lướt sóng, đồ bảo hộ thể thao, đồ bảo hộ y tế, túi và găng tay vv.

  • Bọt Biển Neoprene Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi ECO-CR04

Bọt Biển Neoprene Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi ECO-CR04

Tỷ Lệ Giãn Dài: 200% ↑。

Độ Cứng: 21 ± 5 (Type C).

Thành Phần: 100% CR.

Sử Dụng: Đế trong và đệm bảo vệ vv.

  • Bọt Biển Neoprene Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi ECO-SCR05

Bọt Biển Neoprene Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi ECO-SCR05

Tỷ Lệ Giãn Dài: 300% ↑。

Độ Cứng: 4 - 6 (Type C).

Thành Phần: SCR (30% CR + 70% SBR).

Sử Dụng: Đồ bảo hộ thể thao, đồ bảo hộ y tế, đồ bảo hộ ngựa, túi, găng tay và giày vv.

  • Bọt Biển Neoprene Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi ECO-SBR06

Bọt Biển Neoprene Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi ECO-SBR06

Tỷ Lệ Giãn Dài: 250% ↑。

Độ Cứng: 7 - 9 (Type C).

Thành Phần: 100% SBR.

Sử Dụng: Đồ bảo hộ thể thao, đồ bảo hộ y tế, đồ bảo hộ ngựa, túi, găng tay và giày vv.

Bọt Biển Neoprene Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi:

Kiểu Thành Phần Màu Tỷ Lệ Giãn Dài Độ Cứng
(Type C)
200% Mô-Đun
(kg/cm2)
Kích Thước
ECO-CR01 100% CR Đen 650% ↑ 2 ↓ 0.5 - 1.5 51" x 83"
51" x 130"
ECO-CR02 100% CR Đen 420% ↑ 2 - 4 1 - 3 51" x 83"
51" x 130"
ECO-CR03 100% CR Đen 440% ↑ 4 - 6 1.3 - 3.3 51" x 83"
51" x 130"
ECO-CR04 100% CR Đen 200% ↑ 21 ± 5 / 47" x 75"
ECO-SCR05 SCR
30% CR + 70% SBR
Đen 300% ↑ 4 - 6 2 - 4 51" x 83"
51" x 130"
ECO-SBR06 100% SBR Đen 250% ↑ 7 - 9 2.5 - 4.5 51" x 83"
51" x 130"

Bọt Biển Cao Su Đá Vôi Có Thể Đáp Ứng Các Tiêu Chuẩn Quốc Tế Dưới Đây:

Oeko-Tex
Standard 100
Class II
REACH 151 substances in the Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the REACH
RoHS Restriction of Hazardous Substances - RoHS 2.0 Directive 2011/65/EU Annex II; Recasting 2002/95/EC
CPSIA USA Public Law 110-314 (Consumer Product Safety Improvement Act of 2008, CPSIA) -
1) Lead in accessible substrate materials
2) Phthalates
PAHs Comply with (Category 2) of ZEK 01.4-08 of German ZLS and its amendments
Toxic Elements Migration of Certain Elements - EN 71-3:1994+A1:2000+AC:2002

Tiêu Chuẩn Kiểm Tra Oeko-Tex® Standard 100 (Thực hiện từ ngày 01/04/2018):

Loại Sản Phẩm Lớp I Lớp II Lớp III Lớp IV
Em Bé Tiếp Xúc Trực Tiếp Với Da Không Tiếp Xúc Trực Tiếp Với Da Chất Liệu Trang Trí
pH value
4.0 - 7.5 4.0 - 7.5 4.0 - 9.0 4.0 - 9.0
Formaldehyde, free and partially releasable [mg/kg]
Law 112 / 112 法 n.d. < 75 < 150 < 300
Extractable (heavy) metals [mg/kg]
Sb (Antimony) < 30.0 < 30.0 < 30.0
As (Arsenic) < 0.2 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Pb (Lead) < 0.2 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Cd (Cadmium) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
Cr (Chromium) < 1.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0
Cr (VI)铬 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
Co (Cobalt) < 1.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0
Cu (Copper) < 25.0 < 50.0 < 50.0 < 50.0
Ni (Nickel) < 1.0 < 4.0 < 4.0 < 4.0
Hg (Mercury) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
Ba (Barium) < 1000 < 1000 < 1000 < 1000
Se (Selenium) < 100 < 100 < 100 < 100
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) [mg/kg]
Benzo[a]pyrene < 0.5 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Benzo[e]pyrene < 0.5 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Benzo[a]anthracene < 0.5 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Chrysene < 0.5 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Benzo[b]fluoranthene < 0.5 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Benzo[j]fluoranthene < 0.5 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Benzo[k]fluoranthene < 0.5 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Dibenzo[a,h]anthracene < 0.5 < 1.0 < 1.0 < 1.0
Sum 24 PAHs < 5.0 < 10.0 < 10.0 < 10.0

Note: "Bọt Biển Cao Su Thân Thiện Với Môi Trường Đá Vôi" đã đạt chứng nhận Oeko-Tex® Standard 100 Class II.

Sản Xuất và Chế Biến của Vải Neoprene:

Sản Xuất và Chế Biến của Vải Neoprene